Privacy-scan: moet u bezig zijn met de privacyregels in uw zaak

Aan de hand van enkele vragen zullen we samen met u trachten vast te stellen hoe klaar u bent voor de GDPR.

De gegevens die u invult worden door UNIZO enkel gebruikt om de enquête op algemene manier te kunnen verwerken, en worden op geen enkele andere manier gebruikt of doorgegeven aan derden. Klik hier om  onze algemene privacyverklaring te raadplegen voor bijkomende informatie.  U vindt deze ook onderaan dit scherm.

Vraag je persoonsgegevens op (bv. aan klanten, leveranciers, personeel, prospecten) en hou je die ergens bij in een bestand of database?

Info: De definitie van persoonsgegevens is zeer breed. Het gaat om elk gegeven dat kan toelaten om een individu te identificeren. Bv. een nummerplaat, een IP adres, jan.janssens@unizo.be, woonplaats, surfgeschiedenis, telefoonnummer, rekeningnummer, ... (Vereist)
Vraag je persoonsgegevens aan minderjarigen (-16) en hou je die ergens bij? (Vereist)
Welk soort persoonsgegevens vraag je op? (Vereist)
Vraag je toestemming als je iemand zijn gegevens opvraagt en bijhoudt? (Vereist)